Siborg Bakteriler Güneşten Yakıt Üretecek!

Son yapılan deneylerde minik güneş panelleriyle kaplı Siborg Bakteriler, bitkileri fotosentezde geçebildiği bulundu. Bu da Siborg Bakterilerin yenilenebilir güneş enerjisi yakıtları üretmede kilit rol oynayabilecekleri anlamına geliyor.

Fotosentez ya da bitkilerin karbon dioksiti oksijene çevirmesi, Dünyadaki yaşam için çok önemli – ancak bu süreç çok da verimli değil. UC Berkeley laboratuvarındaki bilim adamları bakterilere, bedenlerini nanokristallerle nasıl örteceklerini öğrettiler. Bu nanokristaller, bitkilerden daha fazla enerji yakalayan minik güneş panelleri görevi görüyorlar. Bu sayede bitkilerde yüzde 2 olan verimlilik, bakterilerde yüzde 80 olarak sonuçlandığı belirtildi. Bu yapay fotosentez şekli, güneş ışığı kullanılarak üretilen daha verimli yenilenebilir yakıtlar geliştirmek için büyük bir adım. (Sonuçlar American Chemical Society’nin 54. Ulusal Toplantısı ve Sergisinde sunuldu.)

Bilim adamları, deneyde Moorella thermoacetica adı verilen, doğal olarak oluşan bir bakteri kullandılar. Normalde, bu bakteri asetik asit üretmek için karbon dioksit kullanıyor ve bu da son aşamada yakıt ve plastik haline getirilebiliyor. Araştırmacılar süreci daha verimli kılmak için bakterileri önce kadmiyum denilen bir kimyasal madde ve sistin denilen bir bileşikle beslediler. Bakterilerde bu kimyasalları vücutlarını kaplayan nanoparçacıklar halinde sentezlediler. Nanoparçacıklar güneş paneli işlevi görerek, oluşan bu yeni melez organizma, sadece karbon dioksitten değil aynı zamanda sudan ve ışıktan da asetik asit üretebildiği görüldü. Bu işlemin sürecin çok daha verimli hale getirdiği bulundu – doğal fotosentezden bile daha fazla – ve sıfır atık oluşturarak.

Bu buluşun henüz ticarileştirilmeye hazır olmadığı söylendi ancak çok fazla potansiyele sahip belli. Belki de bir gün, siborg bakteriler fosil yakıta olan bağımlılığımızdan kurtuluşumuz olabilir 😉

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir